Van Reenenschool op termijn andere functie?
(Last Updated On: 27 maart 2024)

 

BERGEN – Het was 1846. Op de kruising van de Ruïnelaan, toen nog Schoolstraat geheten, kwam een openbare school. Al in de loop van decennia bleek dat het gebouw mankementen vertoonde: in de winter bevroren de toiletten, de verwarming was ontoereikend, er was weinig zonlicht en de speelplaats was onbeschermd tegen het – toen ook al! – toenemende verkeer. Er was in de politiek destijds een ‘Bergens Belang’ (zoveel veranderd lijkt er niet…). De heren De Haas en De Lang klommen in 1929 in de pen om tot een beter schoolgebouw te komen. Het huidige Binnenhof zou een plek zijn, de Beemsterlaan. De oudercommissie vond die plekken te ongezond, onder de rook van Bello, de stoomtram.

De Van Reenenschool op de huidige plek. (Foto: Ed Bausch)

door Ed Bausch

Veel gedoe destijds, maar uiteindelijk werd de stem van de oudercommissie gevolgd. Er werd grond aangekocht van Van Reenen en in 1931 kon aan het Spaansche Pad door diens dochter de eerste steen worden gelegd voor het ontwerp van J. H. Roggeveen, een knap staaltje van de stijl van de Amsterdamse School. Al in datzelfde jaar werd 23 december de nieuwe school geopend. In 1974 traden Jan en Nienke Oostveen aan. Jan als directeur, Nienke voor de klas. Voortvarend renoveerden ze de school. In 2005 was er toch een volgende aanpassing nodig. “Om de school klaar te maken voor de komende 75 jaar.”

Alles Kits blijft voorlopig

Wie zal zeggen wat dan in 2080 de functie zal zijn van het gebouw? Een knarrenhof? Een culturele broedplaats? Kantoren? Toch weer een school als de vergrijzing is omgeturnd? Nu loopt het zo’n vaart nog niet, blijven er kinderstemmen klinken, want kinderopvang Alles Kits blijft er gevestigd, met niet meer het overkoepelende schoolbestuur van ISOB, maar de gemeente als huurbaas. Alles Kits wil er ook wat uitbreiden. Het bestuur van ISOB had een voorkeur voor samengaan van de scholen op de locatie van de Lucebertschool aan het Zakedijkje. Dat is volgens het bestuur snel te doen en het bespaart bovendien heel veel gedoe, ook voor de kinderen. De ouders van de kinderen van de Van Reenenschool lijken hiermee niet hun gelijk te krijgen zoals in 1930. Een flink aantal van hen wilde de fusieschool graag op de locatie Van Reenenschool hebben. De ouderraad van de Lucebertschool verwelkomen merendeels de fusie op de locatie aan het Zakedijkje.

Uitgebreid onderzoek gedaan

Onderwijswethouder Marco Wiesehahn-Vrijman begrijpt volledig de betekenis van het gebouw aan het Spaansche Pad. “Mede daarom hebben wij als gemeente ook een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de beste oplossing zal zijn voor de noodzakelijke fusie. En wij kwamen tot dezelfde conclusie als het ISOB-bestuur. Nu de gemeente ook juridisch de eigenaar is geworden van het pand, gaan wij er met onze afdeling Vastgoed naar kijken. Wat zou op termijn goed passen?”

Zeker de eerste jaren zal er niets veranderen, zullen de kinderen van Alles Kits die schitterende, lommerrijke plek net buiten het centrum kunnen blijven bevolken. Zoveel is zeker. De beslissing over de fusie en de locatie daarvoor is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wiesehahn: “Maar gezien de enorme betekenis en historie van het pand willen we deze stap toch voorleggen aan de gemeenteraad.”