J.S. Schekkerman aangesteld en ontslagen
(Last Updated On: 5 oktober 2021)

De gemeenteraad van Bergen heeft op 12 september 1945 de heer J.S. Schekkerman benoemd tot hoofdonderwijzer van de openbare school (later de Van Reenen school).


Het dienstverband was maar van korte duur want nog geen jaar later werd hem “eervol” ontslag verleend, waarschijnlijk kon hij in het onderwijs zijn ei niet kwijt want zijn dienstverband heeft amper een jaar geduurd.
De gemeenteraad verleende hem eervol ontslag. Zijn opvolger werd de Heer Nijdam.
De heer Nijdam had hij ontmoet bij een cursus op de Volkshogeschool en hem voorgesteld in goed overleg als zijn opvolger te worden bij de openbare school.

Hieronder de aanstelling.

Vervolgens het ontslag