Oud-leerlingen kunnen hier een nieuw bericht (met foto’s) plaatsen.

Opheffen van Reenenschool

Van Reenenschool verhuist

Van Reenenschool op termijn andere functie?

BERGEN – Het was 1846. Op de kruising van de Ruïnelaan, toen nog Schoolstraat geheten, kwam een openbare school. Al in de loop van decennia bleek dat het gebouw mankementen vertoonde: in de winter bevroren de toiletten, de verwarming was ontoereikend, er was weinig zonlicht en de speelplaats was onbeschermd tegen het – toen ook al! – toenemende verkeer. Er was in de politiek destijds een ‘Bergens Belang’ (zoveel veranderd lijkt er niet…). De heren De Haas en De Lang klommen in 1929 in de pen om tot een beter schoolgebouw te komen. Het huidige Binnenhof zou een plek zijn, de Beemsterlaan. De oudercommissie vond die plekken te ongezond, onder de rook van Bello, de stoomtram.

De Van Reenenschool op de huidige plek. (Foto: Ed Bausch)

door Ed Bausch

Lees meer

Er gloort toch weer hoop voor de van Reenenschool in Bergen

Bergen 3 december 2023
Door Henk-Jan den Ouden

De van Reenenschool aan het Spaanschepad, in Bergen blijft misschien een school.
De openbare school koepel ISOB lanceerde eerder dit jaar het plan om de school onder te brengen bij de Lucebertschool aan het Zakendijkje. Maar dat is nog niet zeker, ouders kwamen in het geweer en er loopt een gemeenschappelijk onderzoek naar de fusie locatie.

Interview met interim directeur Cees van der Bree.
[Artikel Henk-Jan den Ouden in het Noordhollands Dagblad]
[Klik op de afbeelding]

Lucebertschool en Van Reenenschool Bergen mogelijk samen verder

BERGEN – 14 juni 2023
Door de redactie van RTV80.

De Lucebertschool en Van Reenenschool gaan mogelijk samen verder als één openbare basisschool op de locatie van de huidige Lucebertschool. De samenvoeging start mogelijk vanaf het schooljaar 2024-2015. Dat maakte de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) vandaag bekend.


Van Reenenschool (Foto: ISOB).

In verhouding tot het aantal leerlingen zijn er in Bergen veel basisscholen. Om nu én in de toekomst te zorgen dat leerlingen dicht bij huis kwalitatief, hoogwaardig openbaar onderwijs kunnen blijven volgen, is het wenselijk dat scholen een zekere omvang hebben en dus voldoende leerlingen hebben.”

“De onderwijskwaliteit op de Van Reenenschool en Lucebertschool is nu goed. ISOB neemt met het plan van de samenvoeging proactief haar verantwoordelijkheid”, laat Robert Smid weten.

Hij is bestuurder van ISOB, een organisatie die achttien scholen onder haar hoede heeft.

‘Waarborg voor continuiteit en duurzaamheid’

ISOB wil het openbaar onderwijs, “belangrijk van en voor de samenleving” op zoveel mogelijk plaatsen in stand houden en de continuiteit ervan borgen. Door te fuseren, verwacht de bestuurder in de toekomst een nog relevantere partner te zijn voor kinderopvang, voortgezet onderwijs en andere voorzieningen.

Volgens ISOB biedt de nieuwe school dan “uitstekend onderwijs, die voortbouwt op de sterke punten van de twee scholen en waar kinderen een toekomstbestendige basis meekrijgen voor een duurzame wereld.”


Lucebertschool (Foto: ISOB).

De kinderen en ouders van de Van Reenenschool en Lucebertschool zijn deze week geïnformeerd over het plan. Na de zomer volgt naar verwachting een voorgenomen besluit van het bestuur van ISOB.

Maar voordat er een defintief besluit kan vallen, moeten de medezeggenschapsraden van beide scholen instemmen. Verder moet de raad van toezicht van ISOB goedkeuring geven en vraagt ISOB alle ouders om input te geven via een ouderraadpleging.

Pas daarna kan het college van bestuur definitief besluiten of de scholen samen verder gaan. Bij een positief besluit volgt een fusie per 1 augustus 2024. (Tekst: Evert Visser/ RTV80).

Download de PDF file
Geplande fusie met Lucebert school

Overzicht berichten