Betrokkenen kunnen hier knipsels plaatsen

Meesters

Afscheid meester Pacha

Bergen nam afscheid van meester Pascha op 9 juli 1964 Na 43 jaar lang als onderwijzer te hebben gediend. Waarderende woorden en vele geschenken.

Schoolhoofden

Interview met meester Nijdam

Op1 december 1946 begon ik als hoofd van de Openbare Lagere School (O.L.S.) aan het Spaansche pad te Bergen NH,

Lees meer

J.S. Schekkerman aangesteld en ontslagen

De gemeenteraad van Bergen heeft op 12 september 1945 de heer J.S. Schekkerman benoemd tot hoofdonderwijzer van de openbare school (later de Van Reenen school).

Lees meer

Gebeurtenissen

Ouderavond druk bezocht

Bergen 14 -11-1952 De door de Openbare Lagere School belegde ouderavond was als gewoonlijk weer druk bezocht.

Bloembollen tentoonstelling

Op 2 maart 1960 vond de jaarlijkse bloembollen-tentoonstelling in de van Reenenschool plaats.

Ouders schrijven aan het gemeentebestuur

De oudercommissie van de van Reenenschool heeft aan het gemeentebestuur de volgende brief gestuurd:

Overzicht berichten